วิธีเลือกหมาย เลขทะเบียนรถถูกโฉลก กับวันเกิด เลขมงคล

วิธีเลือกหมาย เลขทะเบียนรถถูกโฉลก กับวันเกิด เลขมงคล
วิธีเลือกหมายเลขทะเบียนรถ : เลขมงคล

เลขทะเบียนรถถูกโฉลกกับวันเกิด

วิธีเลือกหมายเลขทะเบียนรถ : เลขมงคล

 

วิธีเลือกหมายเลขทะเบียนรถ

 1.  แปลงค่าหมวดตัวอักษร 2 ตัวด้านหน้า แล้วนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง
 2.  ได้ผลรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์ ให้ได้กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ เช่น 14, 15, 19, 24 และอื่นๆ
 3.  ควรหลีกเลี่ยงหมวดตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณี เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรมีเลข 6 และ ไม่ควรมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 4.  หากหลีกเลี่ยง หมวดตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณีไม่ได้ ไม่ควรให้เลขกาลกิณีเป็นเลขตัวสุดท้าย และ ให้ยึดหลักเลขศาสตร์เป็นหลัก

หมายเลขทะเบียนรถ
ตัวอย่าง หมายเลขทะเบียน ศว 1212

 • แปลงค่าตัวอักษร ศ=7, ว=6 ได้ผลรวม หมวดตัวอักษร คือ 7 + 6 = 13
 • ผลรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง คือ 1 + 2 + 1 + 2 = 6
 • นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังนี้ 13 + 6 = 19 ให้ดูความหมายเลขศาสตร์ 19 ตัวอย่าง หมายเลขทะเบียน ศศ 5959
 • แปลงค่าตัวอักษร ศ=7, ศ=7 ได้ผลรวม หมวดตัวอักษร คือ 7 + 7 = 14
 • ผลรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง คือ 5 + 9 + 5 + 9 = 28
 • นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังนี้ 14 + 28 = 42 ให้ดูความหมายเลขศาสตร์ 42

ค่าตัวอักษรทะเบียนรถ ที่แปลงได้เป็นตัวเลข

 • ตัวอักษร

ก ด ถ ท ภ ฤ = 1
ขข้าราชการ= 2
ต ฑ ฒ ฆ = 3
ค ธ ร ญ ษ = 4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5
จ ล ว อ = 6
ซ ศ ส = 7
ย ผ ฝ พ ฟ = 7
ฏ ฐ = 9

กลุ่มหมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้คุณ

 • เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดีมาก ได้แก่ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65
 • เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดี ได้แก่ 20, 32, 40, 44, 69, 79

เลขทะเบียนรถและอักษรกาลกิณีที่ควรเลี่ยง

 • เกิดวันอาทิตย์ เลข 6 อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )
 • เกิดวันจันทร์ เลข 1 อักษร ( อ )
 • เกิดวันอังคาร เลข 2 อักษร ( ก ข ค ฆ ง )
 • เกิดวันพุธกลางวัน เลข 3 อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )
 • เกิดวันพุธกลางคืน เลข 5 อักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )
 • เกิดวันพฤหัส เลข 7 อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )
 • เกิดวันศุกร์ เลข 8 อักษร ( ย ร ล ว )
 • เกิดวันเสาร์ เลข 4 อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ )

หมายเหตุ : เกิดวันพุธกลางวัน(เวลาเกิด06.00-17.59น.) / เกิดวันพุธกลางคืน(เวลาเกิด18.00-05.59น.)

credit : allwhatever.com

วิธีเลือกหมายเลขทะเบียนรถ : เลขมงคล
เลขทะเบียนรถยนต์
เลขทะเบียนรถถูกโฉลกกับวันเกิด

วิธีเลือกหมาย เลขทะเบียนรถถูกโฉลก กับวันเกิด เลขมงคล

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie