ดูดวงปีระกา ดูดวงตามราศีเกิด ปีระกา – ไก่

ดูดวงปีระกา ดูดวงตามราศีเกิด ปีระกา – ไก่
พยากรณ์ คนเกิดปีระกา อย่างละเอียดตลอดชีวิต
ปีระกา (ไก่) ไก่ผู้มีความอาจหาญ เมตตากรุณา เอื้ออารี เอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ ธาตุเหล็ก ชาติภูมิเป็นผีเสื้อผู้ชาย มิ่งขวัญโชคลาภสถิตอยู่ที่ต้นยางและต้ ฝ้ายเทศ ปีสมพงศ์ เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย วอก จอ

ดูดวงปีระกา ดูดวงตามราศีเกิด ปีระกา - ไก่

ดูดวงปีระกา ดูดวงตามราศีเกิด ปีระกา – ไก่

พื้นฐานดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีระกา

ดูดวงปีระกา คนเกิดปีระกามีพระอังคารเป็นปาก ชอบพูดจาห้วนๆ ไม่ค่อยมีหางเสียง มักเจรจาเรื่องราวของผู้อื่นและผู้คนทั่วไป คำพูดมักตลกคะนองปากอยู่เสมอไม่ค่อยจริงจังอะไรนัก บางครั้งใช้วาจาข่มขู่หรือคุกคามผู้อื่นจนอาจเกิดอันตรายต่อตนเองหรือสร้างความไม่พอใจให้ผู้อื่นได้ แต่จิตใจไม่คิดร้ายใครก่อนและไม่ยอมคนไม่ค่อยฟังคำทัดทานถือเอาความคิดตนเป็นหลัก มีสมองหลักแหลมจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้ดี ชอบศึกษาหาความรู้เล่าเรียนสนใจในด้านวิชาการ
คนเกิดปีระกามีพระพฤหัสบดีเป็นใจ มีจิตใจดีไม่ค่อยคิดร้ายหรือให้ร้ายผู้อื่น แต่ไม่ยอมให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบและไม่ชอบเอาเปรียบใคร มักให้โอกาสผู้อื่นแสดงความสามารถให้การสนับสนุนตามสมควร แต่ไม่ชอบทำอะไรซ้ำซากจำเจมักมีความคิดแปลกใหม่เป็นคนใจร้อนและใจแข็ง มักอาฆาตผูกโกรธเก็บไว้ในส่วนลึก แต่โดยทั่วไปมีอะไรชอบกระโตกกระตากเก็บไว้ในใจไม่ได้เลย
คนเกิดปีระกามีพระพุธกับพระศุกร์เป็นมือ มักทำแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีฝีมือในด้านศิลปะหรือการใช้มือในงานต่างๆ เช่นเย็บปักถักร้อย แก้ไขดัดแปลง การเขียนการประพันธ์และด้านการช่าง ทำอะไรไม่ยอมแพ้หรือเลิกรานอกจากจะเบื่อหน่ายจึงจะยอมปล่อยมือ ชอบทำอะไรตึงตังประชดประชัน คิดทำอะไรด้วยตนเองไม่หวังพึ่งผู้อื่น อุปนิสัยเหมาะที่จะทำงานส่วนตัวมากกว่า
คนเกิดปีระกามีพระเสาร์กับพระจันทร์เป็นเท้า ชอบเดินทางท่องเที่ยวหาประสบการณ์ หรือไปพักผ่อนในสถานที่ไกลบ้าน ชอบหาโอกาสหนีความสับสนวุ่นวายไปอยู่ส่วนตัว มีเหตุให้ต้องเดินทางอยู่เสมอ ทำงานด้านธุรกิจติดต่ออยู่ในขั้นดีแต่ต้องระวังเรื่องคำพูดน้ำเสียงและอารมณ์ไว้บ้างจึงจะประสบผลสำเร็จ
คนเกิดปีระกามีพระอาทิตย์เป็นที่นั่ง ทำอะไรค่อนข้างใจร้อน ไม่ค่อยยอมใคร แคล่วคล่องว่องไว มีความคิดแปลกใหม่ หัวคิดแล่นเร็ว แต่ชอบทำอะไรตามความสะดวกหรือความพอใจของตน ชอบความเป็นส่วนตัว
คนเกิดปีระกา จะได้ดีมีสุขหรือทุกข์ยากเพราะวาจาและการกระทำของตน ความรู้ความสามารถจะนำพาให้ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง หวังพึ่งผู้อื่นได้ยาก
ชะตาชีวิตของคนเกิดปีระกา เปรียบได้กับพระเวสสันดรครั้งถูกพระเจ้าสัญชัยพระราชบิดาเนรเทศไปอยู่ป่า พระนางมัทรี และกัณหา ชาลีติดตามไปอยู่ด้วย ภายหลังพระราชบิดาเสด็จมารับกลับไปครองเมือง ชีวิตอาภัพต้องอยู่ไกลพ่อแม่หรือญาติพี่น้องแต่เป็นผู้มีจิตใจดี ผู้คนยกย่องนับถือ ภายภาคหน้าจะได้ดีมีสุข

ชาติและธาตุกำเนิด ดูดวงปีระกา

คนเกิดปีระกา ชาติกำเนิดเป็นพระยายักษ์ ขี่ไก่เป็นพาหนะ ธาตุเหล็ก ทางวิชาโหราศาสตร์เรียกคนเกิดปีนี้ว่าเป็น ?ไก่? แต่ไก่มีหลายชนิด จึงได้แบ่งออกตามเดือนเกิดดังนี้

เกิดเดือนอ้าย, สิบเอ็ด, สิบสอง ชาติกำเนิดเป็น ไก่ปีศาจ ธาตุเหล็กดี

เกิดเดือนยี่, สาม, สี่ ชาติกำเนิดเป็น ไก่ฟ้าหรือไก่บรมโพธิสัตว์ ธาตุเหล็กถลุง

เกิดเดือนห้า, หก, เจ็ด ชาติกำเนิดเป็น ไก่บ้านหรือไก่เลี้ยง ธาตุเหล็กอ่อน

เกิดเดือนแปด, เก้า, สิบ ชาติกำเนิดเป็น ไก่ป่า ธาตุเหล็กงอก

นิสัย อาชีพและความรัก ดูดวงปีระกา

คนเกิดปีระกา ทางวิชาโหราศาสตร์ว่าเป็น ?ไก่? จึงเป็นผู้ที่มีนิสัยเป็นคนรักสวยรักงาม ดังคำโบราณกล่าวว่า ?ไก่งามเพราะขน? คือไก่เป็นผู้ที่มีความรักทางสวยงามจึงมีขนงาม

นอกจากนี้ ผู้เกิดปีระกายังเป็นผู้มีนิสัยเป็นคนรักความเป็นระเบียบ มีความซื่อสัตย์สุจริต

บางตำรากล่าวว่า คนเกิดปีระกาเป็น ?หงส์? ผู้ที่เปิดปีนี้จึงมีนิสัยเป็นคนรักเกียรติรักยศดุจพญาหงส์ เป็นคนมีวาจาโอหังสามหาวก้าวร้าวไม่ค่อยจะไพเราะอ่อนหวาน

มีสติปัญญาปานกลาง ไม่สู้จะเฉลียวฉลาดนัก เป็นคนใจบุญกุศล เมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่มักจะทำไปเพื่อเกียรติและชื่อเสียงด้วย

เป็นผู้ที่อาภัพ ตอนที่ทำคุณให้แก่ผู้ใดไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

อาชีพ การงานของบุคคลที่เกิดปีระกานี้ย่อมทำได้ทุกอย่างไม่เลือกว่างานอะไร เพราะงานที่ทำนั้นๆ พึ่งใครไม่ได้นอกจากตัวเอง และตัวเองก็มีความมานะพยายามอย่างยอดเยี่ยม ที่จะก่อให้เกิดเกียรติยศและชื่อเสียงปรากฏอย่างสูงเด่นได้ โดยไม่มีอะไรมาขัดขวางต่อโชคลาภที่จะบังเกิดขึ้น จากการกระทำอันประกอบด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าได้เลย ถ้าบวชเป็นชีพราหมณ์จะได้รับความนิยมยกย่องสรรเสริญมาก

ความรัก ผู้ที่เกิดปีระกานี้มีความรักที่รุนแรง เต็มไปด้วยกามารมณ์ ดังคำโบราณท่านว่า ?ความรักรุนแรงนัก ดุจพระยายักษ์ ผู้ครองนครลงกา…? เป็นปกตินิสัยของผู้ที่มีความรักธรรมชาติและสวยงาม ย่อมน้อมโน้มไปในทางรื่นเริงและเพลิงสวาทแห่งโลกีย์ มีนักประพันธ์เรืองนาม กล่าวไว้ในชื่อของหนังสือประวัติกษัตริย์องค์หนึ่งว่า ?เจ้าแห่งราคะ? ด้วยเหตุนี้ บุคคลเกิดปีระกาจึงจัดอยู่ในทางที่ว่า ?กามารมณ์รุนแรง? หรือ ?เจ้าแห่งเพลิงพิศวาส?

ชีวิตและการวิวาห์ ดูดวงปีระกา

เดือนอ้ายหรือธันวาคม

คนเกิดเดือนอ้าย จะต้องสีเนื้อดำแดง จึงจะถูกกับโฉลกของตน และมีรูปร่างเล็กสูงโปร่งดี มิตรสหายที่จะนำประโยชน์และให้คุณ ต้องเป็นคนสีเนื้อดำแดงหรือเรียกว่าคนเนื้อสองสี

อริหรือศัตรู เป็นคนมีลักษณะนัยน์ตาเหลือง ผมหยิกหยอง ถ้าสตรีจะมีลักษณะเป็นคนนมยาน

เป็นคนมีวาสนาดี ไม่ค่อยมีความเดือดร้อน แต่คำพูดมักไม่ค่อยจะได้ความจริง จะได้คู่ครองเป็นคนดุร้าย ถ้ามีบุตรชายก่อนดีมีความเจริญรุ่งโรจน์

เดือนยี่หรือมกราคม ดูดวงปีระกา

คนเกิดเดือนยี่ ต้องมีสีเนื้อขาวเหลือง จึงจะถูกกับโฉลกดี และมีลักษณะเอวเล็กบางร่างโปร่งจึงจะดี

อริศัตรู ถ้าเป็นชายมีรูปร่างผิวเนื้อดำแดง ถ้าเป็นหญิงจะมีลักษณะขาวสูง คนผิวดำเป็นศัตรูทุกเพศ

จะได้คู่เป็นที่พึ่ง ถ้ามีบุตรเป็นชายก่อนดี

เดือนสามหรือกุมภาพันธ์ ดูดวงปีระกา

คนเกิดเดือนสาม มีลักษณะกลางๆ ไม่สูงต่ำหรือดำขาวนักจึงจะดี อาศัยเจ้านายหรือค้าขายดี จะมีความรุ่งเรือง จะได้คู่เป็นผู้มีเกียรติยศและมีมารยาท แต่นิสัยไม่ค่อยตรงกัน

เดือนสี่หรือมีนาคม ดูดวงปีระกา

คนเกิดเดือนสี่ ถ้ามีผิวเนื้อสองสีจะต้องโฉลกดี จะเป็นคนมีบุญวาสนาดี
อริศัตรู ไม่ปรากฏลักษณะ แต่มิตรที่จะนำประโยชน์หรือให้คุณเป็นคนมีสีเนื้อดำแดง ถ้ามีบุตรชายก่อนดีจะมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง

เดือนห้าหรือเมษายน 

คนเกิดเดือนห้า มีผิวเนื้อดำแดง จึงจะต้องโฉลกดี มิตรที่จะให้ประโยชน์หรือให้คุณเป็นคนมีผิวเนื้อดำแดง
อริศัตรู มีลักษณะผมหยิกนัยน์ตาเหลือง
ชายเกิดเดือนนี้ จะเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดี ถ้าเป็นสตรีจะเป็นคนมีทรัพย์มาก
จะได้คู่เป็นคนปากร้าย บุตรที่เกิดคนแรกถ้าเป็นหญิงจะให้คุณประโยชน์ดี

เดือนหกหรือพฤษภาคม

คนเกิดเดือนหก ถ้ามีผิวเนื้อขาว ร่างสูงโปร่งจึงจะถูกโฉลกดี แต่คนที่เกิดเดือนนี้มักอาภัพ หาความสุขไม่ค่อยได้ พูดจาไม่ค่อยไพเราะ เป็นคนมีนิสัยเป็นคนจู้จี้จุกจิก จะได้คู่เป็นคนอารมณ์เย็น ใจบุญ
อริศัตรู เป็นคนลักษณะผิวเนื้อดำแดง ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะให้คุณประโยชน์ดี

เดือนเจ็ดหรือมิถุนายน

คนเกิดเดือนเจ็ด ถ้ามีรูปร่างลักษณะผิวเนื้อดำแดงจะถูกกับโฉลกดี เป็นคนมีปัญญาหาทรัพย์เลี้ยงตัวเองได้
มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์ เป็นคนมีผิวเนื้อค่อนข้างดำ
อริศัตรู เป็นคนมีลักษณะบอบบาง นัยน์ตาสีเหลือง
คู่ครอง เป็นคนมีมารยาทและวาจาเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ถ้าบุตรคนแรกเป็นหญิงมีคุณประโยชน์ดี

เดือนแปดหรือกรกฎาคม

คนเกิดเดือนแปด ถ้ามีรูปร่างลักษณะเป็นคนสูงโปร่ง ร่างเล็กจึงจะถูกโฉลกดี และมีผิวเนื้อดำแดง
คนเกิดเดือนนี้ ถ้าเป็นสตรีอาภัพ ถ้าเป็นชายจะมีความสุขสมบูรณ์ดีเมื่อวัยชรา
อริศัตรู ชายเป็นคนผมหยิกนัยน์ตาเหลือง หญิงเป็นคนนมยาน
คู่ครอง จะได้คู่เป็นคนดุร้าย

เดือนเก้าหรือสิงหาคม

คนเกิดเดือนเก้า ต้องมีผิวเนื้อขาวเหลือง จึงจะถูกกับโฉลกดี
อริศัตรู ชาวผิวเนื้อดำแดง หญิงผิวขาวสูง
มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนเอวบางร่างเล็ก
คู่ครอง จะได้คู่ที่มั่งมีเงินทองเป็นที่พึ่งได้ดี บุตรคนแรกถ้าเป็นชายจะให้คุณประโยชน์ดี

เดือนสิบหรือกันยายน

คนเกิดเดือนสิบ ต้องเป็นคนมีผิวเนื้อดำแดงจึงจะต้องโฉลกดี มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อค่อนข้างขาว อริศัตรูเป็นคนปากร้าย
คนเกิดเดือนนี้ สตรีจะเป็นคนอาภัพ ถ้าเป็นชายจะมีชื่อเสียงโด่งดัง จะได้คู่เป็นผู้มีเกียรติและมารยาทงาม แต่มีนิสัยไม่ค่อยจะตรงกัน

เดือนสิบเอ็ดหรือตุลาคม

คนเกิดเดือนสิบเอ็ด ถ้ามีผิวเนื้อดำแดงหรือขาวเหลืองจะถูกโฉลกดี มิตรที่จะให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อดำแดง คนเกิดเดือนนี้มักจะมีศัตรูเกิดขึ้นเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใด โดยไม่ได้ทำอะไรให้ใคร แต่ก็ยังดีว่าศัตรูเหล่านั้นทำอะไรไม่ได้ เป็นคนมีสติปัญญาดี
คู่ครองเป็นคนปากจัด ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะให้คุณดี

เดือนสิบสองหรือพฤศจิกายน ดูดวงปีระกา

คนเกิดเดือนสิบสอง ถ้ามีผิวเนื้อดำแดงจะถูกโฉลกดี มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อสีเดียวกัน
อริศัตรู เป็นคนผมหยิกตาเหลือง คู่ครองเป็นคนปากร้าย บุตรคนแรกถ้าเป็นหญิงดี จะให้คุณและเจริญดี มีสติปัญญาดี

วาสนาและสังคม 

วันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์ ใจจิตมักง่าย ทำคุณแก่ใคร
เหมือนไฟตกน้ำ
มีผู้อุปถัมภ์ เจรจาล้ำเลิศ ไม่เกิดความผิด
ซื่อตรงต่อมิตร ใจกล้าเหลือหลาย ถ้อยความมาต้อง
ถึงสองสามครั้ง เมื่อน้อยยากจน ผู้คนดูแคลน
ครั้นเมื่อแก่เฒ่า ปลูกความมั่งมี จะจากที่อยู่
จิตคิดการใหญ่ แต่ว่าเจ้าชู้ ปัญญาเลิศคน

วันจันทร์

คนเกิดวันจันทร์ นั้นไร้พงศา ขาดญาติพี่น้อง
น้ำใจจองหอง คบเพื่อนสูงศักดิ์ ปากอ่อนใจแข็ง
ความโกรธร้ายนัก พ่อแม่ที่รัก ไม่เลี้ยงดูกัน
จักได้ความยาก เพราะท่านผู้อื่น ภายหลังกลับคืน
ครอบครองบริวาร

วันอังคาร

คนเกิดวันอังคาร จิตใจกล้าหาญ ไม่คิดย่อท้อ
โกรธร้ายดังไฟ พึ่งใครพึ่งได้ พี่น้องวงค์วาร
ไม่ซื่อตรงกัน ปัญญายอดยิ่ง การงานไม่ทิ้ง
พากเพียงจงดี เกิดอยู่ที่นี่ ไปเจริญที่อื่น
เมื่อน้อยตกยาก ลำบากมาก่อน แก่เฒ่าเข้าครอง
ทรัพย์สินเงินทอง

วันพุธ

คนเกิดวันพุธ ใจดีที่สุด แต่ว่ามักง่าย
ในเรื่องพงศ์พันธุ์ หันหาชู้อื่น เงินทองนองอนันต์
ถ้าบวชเป็นสงฆ์ มีคนยำเกรง ถ้าเป็นคฤหัสถ์
เป็นนักเลงจัด ชอบทางเจ้าชู้ ตนเองมีเสน่ห์
คบเพื่อนต่ำศักดิ์ มักได้เดือดร้อน พ่อแม่พี่น้องไม่ได้อาศัย

วันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัส อาจารย์บัญญัติ รูปงามใจดี
แต่เกิดที่นี่ ไปเจริญที่อื่น เมื่อน้อยไร้ทรัพย์
แก่กลับมั่งมี เทียบเท่าเศรษฐี มีหน้ามีตา
พูดจาหลักฐาน บริวารพอใจ ครองทรัพย์ตนได้
แต่ทำคุณคน ไม่เกิดประโยชน์ จำไว้ให้ดี
มากชู้หลายเมีย ได้เสียไม่ว่า จะได้ทุกข์มา
เพราะเพื่อนของตน มั่งคั่งล้นพ้น สุขเกษมเปรมปรีดิ์

วันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์ ทุกข์นั้นไม่มี เจรจาพาทีซื่อสัตย์
ทุกประการ
เพื่อนฝูงญาติมา เบียดเบียนล้างพลาญ แต่ว่าวงศ์วารไม่
สู้มากมี
เมื่อน้อยตกยาก แก่เฒ่าเศรษฐี แต่เป็นกำพร้า
บิดาตายก่อน จะได้ทุกข์ร้อน สองครั้งมั่นคง
แต่พอพ้นนั้นไป ทรัพย์สินยืนยง มั่นคงถาวร
ปนจู้บ่นจี้ ถ้าโกรธเต็มที่ ไม่คิดความตาย

วันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์ ขี้เหล้าเมายา ถ้าคบเพื่อนมา
มักได้อันตราย
เพื่อนฝูงมากหลาย ใจคอกว้างขวาง พี่น้องท้องเดียว
มักผิดใจกัน
จองหองหุนหัน มักชอบเสเพล นักเลงเจ้าชู้
นักสู้ทุกสิ่ง มักชอบคนพาล ทำการสิ่งใดใจ
มักท้อถอย
พี่น้องวงศ์วาร เขาไม่ไยดี คบเพื่อนสูงศักดิ์
รักกันเต็มที่
มิได้คิดหนี รักกันจนตาย มักแพ้ลูกเมีย
แต่ใจใฝ่สูง สมบัติเนืองอนันต์ ทำการใหญ่หลวง

วันที่เป็นสิริมงคล l ปีระกา – ไก่

วันที่เป็นสิริมงคลและโชคชัยของคนเกิดปีนี้ เพื่อจะเลือกใช้ในงานพิธีสำคัญของตน งานมงคล และงานตั้งต้นใหญ่ๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพ และความเจริญรุ่งโรจน์ของชีวิต ได้แก่
๑. วันอังคาร
๒. วันศุกร์

เลขที่ให้คุณประโยชน์ l ปีระกา – ไก่

ตัวเลขต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเกี่ยวกับจำนวน เช่นจำนวนคน จำนวนวัน เดือน ปี จำนวนสัตว์ สิ่งของ และเงินทอง ที่กำหนดอันนับว่าจะให้คุณประโยชน์ และนำความเจริญรุ่งโรจน์มาให้ คนเกิดปีนี้ได้แก่เลข ๓, ๖, ๙, ๑๑ และ ๒๑

ค น เ กิ ด ปี ร ะ ก า
ตามนักษัตรจีนกล่าวว่า ปีระกา ปากเจรจากล้า แต่พอทำจริงทำไม่ได้ (ขึ้นอยู่กับดวง)
ปีที่เสริมดวง จะแต่งงาน คบหา หุ้นส่วนธุรกิจ ล้วนเสริมดวงคือปี
1. ปีฉลู (วัว) เสริมการเงิน
2. ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมการงาน
3. ปีมะโรง ( มังกร) เสริมความรัก

ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือ ปีเถาะ ( ปีกระต่าย) อยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะ มีแต่ปัญหาเรื่อง
อารมณ์

ควรแก้ : ด้วยการหารูปปั้นนาคราชไปตั้งทางทิศตะวันออก จะทำให้ปัญหาด้านอารมณ์คลี่คลายได้ และทำบุญไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรด้านชีวิตคู่จะอยู่ร่มเย็นขึ้น

ปีระกาตามวันเกิด
วันอาทิตย์ ตกบริวารมาก จะได้เป็นใหญ่กว่าใคร
วันจันทร์ ต้องพบอุปสรรค หลายครา จึงค่อยดี

ดูดวงปีระกา ดูดวงตามราศีเกิด ปีระกา – ไก่

ดูดวงปีระกา ดูดวงตามราศีเกิด ปีระกา – ไก่

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie