ดูดวงปีมะแม ดูดวงตามราศีเกิด ปีมะแม – แพะ

ดูดวงปีมะแม ดูดวงตามราศีเกิด ปีมะแม – แพะ
พยากรณ์ คนเกิดปีมะแม อย่างละเอียดตลอดชีวิต

ปีมะแม : ดูดวง ตามราศีเกิด ปีมะแม

ปีมะแม : ดูดวง ตามราศีเกิด ปีมะแม

ชาติและธาตุกำเนิด l ปีมะแม

คนเกิดปีมะแม ชาติกำเนิดเป็นเทพธิดา ทรงแพะเป็นพาหนะ ธาตุทอง ทางวิชาโหราศาสตร์เรียกบุคคลเกิดปีนี้ว่าเป็น ?แพะ? แต่แพะมีหลายชนิด ได้แยกกำเนิดออกเป็นเดือนเกิดดังต่อไปนี้

เกิดเดือนอ้าย, สิบเอ็ด, สิบสอง ชาติกำเนิดเป็น ?แพะพิการ? ธาตุทองขาว

เกิดเดือนยี่, สาม, สี่ ชาติกำเนิดเป็น ?พระยาแพะ? หรือ ?แพะพระยาเลี้ยง? ธาตุทองแท้

เกิดเดือนห้า, หก, เจ็ด ชาติกำเนิดเป็น ?แพะบนภูเขา? ธาตุทองฝ้า หรือธาตุทองไม่บริบูรณ์

เกิดเดือนแปด, เก้า, สิบ ชาติกำเนิดเป็น ?แพะชาวบ้าน? หรือ ?แพะพื้นเมือง? ธาตุทองราศีหรือธาตุทองไม่บริสุทธิ์

อาชีพและความรัก l ปีมะแม

คนเกิดปีมะแมมีนามว่าเป็น ?แพะ? จึงมีนิสัยเป็นคนช่างพูด วาจาอ่อนหวานไพเราะ ช่างประจบประแจง เป็นที่ถูกใจของคนทั่วไป

เป็นคนชอบเรียน เป็นนักค้นคว้าและชอบสมาคมเพื่อหาความรู้มาประกอบคำพูให้เป็นคนมีเหตุผล

เมื่อเยาว์วัยได้รับความเดือดร้อน ไม่ค่อยจะมีความสุขนัก ต่อเมื่อเจริญวัยขึ้นแล้วจึงค่อยมีความสุขกายสบายใจ อุดมด้วยทรัพย์สินธนสารสมบัติและเงินทอง

อาชีพ การงานที่คนเกิดปีมะแมจะทำให้เหมาะสมก็คืองานที่เกี่ยวกับการใช้ปฏิภาณไหวพริบและคำพูด หรืองานที่ใช้ปากและสมอง เป็นงานที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจจะทำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชีวิตได้ดีก็คือ

ก. เป็นนักโฆษณา

ข. ปาฐกถา บรรยาย และอบรมสั่งสอน เช่น ครู อาจารย์

ค. ทนายความ นักการเมือง

ฆ. การประพันธ์ เลขานุการ

ง. ค้าขาย นายหน้า

ความรัก บุคคลเกิดปีนี้เป็นผู้ที่มีความรักที่ร้อนแรงไปด้วยกามารมณ์ ถ้าได้สมรักสมรสอยู่เสมอแล้ว ความรักของบุคคลพวกนี้ก็จะยืดยาวถาวรต่อไปได้ยืนนาน หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ?อ่อนแอ? ในเรื่องของการสมรักแล้ว วิถีชีวิตสมรสก็มักจะผันแปรไปเป็นการคบชู้ มีเมียใหม่หรือมีเมียมากไปได้ ซึ่งทางวิชาโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า ?มีกามารมณ์ร้อนแรง มากชู้หลายเมีย?

ชีวิตและการวิวาห์ l ปีมะแม

เดือนอ้ายหรือธันวาคม

คนเกิดเดือนอ้าย จะต้องสีเนื้อดำแดง จึงจะถูกกับโฉลกของตน และมีรูปร่างเล็กสูงโปร่งดี มิตรสหายที่จะนำประโยชน์และให้คุณ ต้องเป็นคนสีเนื้อดำแดงหรือเรียกว่าคนเนื้อสองสี
อริหรือศัตรู เป็นคนมีลักษณะนัยน์ตาเหลือง ผมหยิกหยอง ถ้าสตรีจะมีลักษณะเป็นคนนมยาน
เป็นคนมีวาสนาดี ไม่ค่อยมีความเดือดร้อน แต่คำพูดมักไม่ค่อยจะได้ความจริง จะได้คู่ครองเป็นคนดุร้าย ถ้ามีบุตรชายก่อนดีมีความเจริญรุ่งโรจน์

เดือนยี่หรือมกราคม

คนเกิดเดือนยี่ ต้องมีสีเนื้อขาวเหลือง จึงจะถูกกับโฉลกดี และมีลักษณะเอวเล็กบางร่างโปร่งจึงจะดี
อริศัตรู ถ้าเป็นชายมีรูปร่างผิวเนื้อดำแดง ถ้าเป็นหญิงจะมีลักษณะขาวสูง คนผิวดำเป็นศัตรูทุกเพศ
จะได้คู่เป็นที่พึ่ง ถ้ามีบุตรเป็นชายก่อนดี

เดือนสามหรือกุมภาพันธ์

คนเกิดเดือนสาม มีลักษณะกลางๆ ไม่สูงต่ำหรือดำขาวนักจึงจะดี อาศัยเจ้านายหรือค้าขายดี จะมีความรุ่งเรือง จะได้คู่เป็นผู้มีเกียรติยศและมีมารยาท แต่นิสัยไม่ค่อยตรงกัน

เดือนสี่หรือมีนาคม

คนเกิดเดือนสี่ ถ้ามีผิวเนื้อสองสีจะต้องโฉลกดี จะเป็นคนมีบุญวาสนาดี
อริศัตรู ไม่ปรากฏลักษณะ แต่มิตรที่จะนำประโยชน์หรือให้คุณเป็นคนมีสีเนื้อดำแดง ถ้ามีบุตรชายก่อนดีจะมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง

เดือนห้าหรือเมษายน

คนเกิดเดือนห้า มีผิวเนื้อดำแดง จึงจะต้องโฉลกดี มิตรที่จะให้ประโยชน์หรือให้คุณเป็นคนมีผิวเนื้อดำแดง
อริศัตรู มีลักษณะผมหยิกนัยน์ตาเหลือง
ชายเกิดเดือนนี้ จะเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดี ถ้าเป็นสตรีจะเป็นคนมีทรัพย์มาก
จะได้คู่เป็นคนปากร้าย บุตรที่เกิดคนแรกถ้าเป็นหญิงจะให้คุณประโยชน์ดี

เดือนหกหรือพฤษภาคม

คนเกิดเดือนหก ถ้ามีผิวเนื้อขาว ร่างสูงโปร่งจึงจะถูกโฉลกดี แต่คนที่เกิดเดือนนี้มักอาภัพ หาความสุขไม่ค่อยได้ พูดจาไม่ค่อยไพเราะ เป็นคนมีนิสัยเป็นคนจู้จี้จุกจิก จะได้คู่เป็นคนอารมณ์เย็น ใจบุญ
อริศัตรู เป็นคนลักษณะผิวเนื้อดำแดง ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะให้คุณประโยชน์ดี

เดือนเจ็ดหรือมิถุนายน

คนเกิดเดือนเจ็ด ถ้ามีรูปร่างลักษณะผิวเนื้อดำแดงจะถูกกับโฉลกดี เป็นคนมีปัญญาหาทรัพย์เลี้ยงตัวเองได้
มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์ เป็นคนมีผิวเนื้อค่อนข้างดำ
อริศัตรู เป็นคนมีลักษณะบอบบาง นัยน์ตาสีเหลือง
คู่ครอง เป็นคนมีมารยาทและวาจาเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ถ้าบุตรคนแรกเป็นหญิงมีคุณประโยชน์ดี

เดือนแปดหรือกรกฎาคม

คนเกิดเดือนแปด ถ้ามีรูปร่างลักษณะเป็นคนสูงโปร่ง ร่างเล็กจึงจะถูกโฉลกดี และมีผิวเนื้อดำแดง
คนเกิดเดือนนี้ ถ้าเป็นสตรีอาภัพ ถ้าเป็นชายจะมีความสุขสมบูรณ์ดีเมื่อวัยชรา
อริศัตรู ชายเป็นคนผมหยิกนัยน์ตาเหลือง หญิงเป็นคนนมยาน
คู่ครอง จะได้คู่เป็นคนดุร้าย

เดือนเก้าหรือสิงหาคม

คนเกิดเดือนเก้า ต้องมีผิวเนื้อขาวเหลือง จึงจะถูกกับโฉลกดี
อริศัตรู ชาวผิวเนื้อดำแดง หญิงผิวขาวสูง
มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนเอวบางร่างเล็ก
คู่ครอง จะได้คู่ที่มั่งมีเงินทองเป็นที่พึ่งได้ดี บุตรคนแรกถ้าเป็นชายจะให้คุณประโยชน์ดี

เดือนสิบหรือกันยายน

คนเกิดเดือนสิบ ต้องเป็นคนมีผิวเนื้อดำแดงจึงจะต้องโฉลกดี มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อค่อนข้างขาว อริศัตรูเป็นคนปากร้าย
คนเกิดเดือนนี้ สตรีจะเป็นคนอาภัพ ถ้าเป็นชายจะมีชื่อเสียงโด่งดัง จะได้คู่เป็นผู้มีเกียรติและมารยาทงาม แต่มีนิสัยไม่ค่อยจะตรงกัน

เดือนสิบเอ็ดหรือตุลาคม

คนเกิดเดือนสิบเอ็ด ถ้ามีผิวเนื้อดำแดงหรือขาวเหลืองจะถูกโฉลกดี มิตรที่จะให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อดำแดง คนเกิดเดือนนี้มักจะมีศัตรูเกิดขึ้นเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใด โดยไม่ได้ทำอะไรให้ใคร แต่ก็ยังดีว่าศัตรูเหล่านั้นทำอะไรไม่ได้ เป็นคนมีสติปัญญาดี
คู่ครองเป็นคนปากจัด ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะให้คุณดี

เดือนสิบสองหรือพฤศจิกายน

คนเกิดเดือนสิบสอง ถ้ามีผิวเนื้อดำแดงจะถูกโฉลกดี มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อสีเดียวกัน
อริศัตรู เป็นคนผมหยิกตาเหลือง คู่ครองเป็นคนปากร้าย บุตรคนแรกถ้าเป็นหญิงดี จะให้คุณและเจริญดี มีสติปัญญาด

วาสนาและสังคม l ปีมะแม

วันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์ ใจจิตมักง่าย ทำคุณแก่ใคร
เหมือนไฟตกน้ำ
มีผู้อุปถัมภ์ เจรจาล้ำเลิศ ไม่เกิดความผิด
ซื่อตรงต่อมิตร ใจกล้าเหลือหลาย ถ้อยความมาต้อง
ถึงสองสามครั้ง เมื่อน้อยยากจน ผู้คนดูแคลน
ครั้นเมื่อแก่เฒ่า ปลูกความมั่งมี จะจากที่อยู่
จิตคิดการใหญ่ แต่ว่าเจ้าชู้ ปัญญาเลิศคน

วันจันทร์

คนเกิดวันจันทร์ นั้นไร้พงศา ขาดญาติพี่น้อง
น้ำใจจองหอง คบเพื่อนสูงศักดิ์ ปากอ่อนใจแข็ง
ความโกรธร้ายนัก พ่อแม่ที่รัก ไม่เลี้ยงดูกัน
จักได้ความยาก เพราะท่านผู้อื่น ภายหลังกลับคืน
ครอบครองบริวาร

วันอังคาร

คนเกิดวันอังคาร จิตใจกล้าหาญ ไม่คิดย่อท้อ
โกรธร้ายดังไฟ พึ่งใครพึ่งได้ พี่น้องวงค์วาร
ไม่ซื่อตรงกัน ปัญญายอดยิ่ง การงานไม่ทิ้ง
พากเพียงจงดี เกิดอยู่ที่นี่ ไปเจริญที่อื่น
เมื่อน้อยตกยาก ลำบากมาก่อน แก่เฒ่าเข้าครอง
ทรัพย์สินเงินทอง

วันพุธ

คนเกิดวันพุธ ใจดีที่สุด แต่ว่ามักง่าย
ในเรื่องพงศ์พันธุ์ หันหาชู้อื่น เงินทองนองอนันต์
ถ้าบวชเป็นสงฆ์ มีคนยำเกรง ถ้าเป็นคฤหัสถ์
เป็นนักเลงจัด ชอบทางเจ้าชู้ ตนเองมีเสน่ห์
คบเพื่อนต่ำศักดิ์ มักได้เดือดร้อน พ่อแม่พี่น้องไม่ได้อาศัย

วันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัส อาจารย์บัญญัติ รูปงามใจดี
แต่เกิดที่นี่ ไปเจริญที่อื่น เมื่อน้อยไร้ทรัพย์
แก่กลับมั่งมี เทียบเท่าเศรษฐี มีหน้ามีตา
พูดจาหลักฐาน บริวารพอใจ ครองทรัพย์ตนได้
แต่ทำคุณคน ไม่เกิดประโยชน์ จำไว้ให้ดี
มากชู้หลายเมีย ได้เสียไม่ว่า จะได้ทุกข์มา
เพราะเพื่อนของตน มั่งคั่งล้นพ้น สุขเกษมเปรมปรีดิ์

วันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์ ทุกข์นั้นไม่มี เจรจาพาทีซื่อสัตย์
ทุกประการ
เพื่อนฝูงญาติมา เบียดเบียนล้างพลาญ แต่ว่าวงศ์วารไม่
สู้มากมี
เมื่อน้อยตกยาก แก่เฒ่าเศรษฐี แต่เป็นกำพร้า
บิดาตายก่อน จะได้ทุกข์ร้อน สองครั้งมั่นคง
แต่พอพ้นนั้นไป ทรัพย์สินยืนยง มั่นคงถาวร
ปนจู้บ่นจี้ ถ้าโกรธเต็มที่ ไม่คิดความตาย

วันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์ ขี้เหล้าเมายา ถ้าคบเพื่อนมา
มักได้อันตราย
เพื่อนฝูงมากหลาย ใจคอกว้างขวาง พี่น้องท้องเดียว
มักผิดใจกัน
จองหองหุนหัน มักชอบเสเพล นักเลงเจ้าชู้
นักสู้ทุกสิ่ง มักชอบคนพาล ทำการสิ่งใดใจ
มักท้อถอย
พี่น้องวงศ์วาร เขาไม่ไยดี คบเพื่อนสูงศักดิ์
รักกันเต็มที่
มิได้คิดหนี รักกันจนตาย มักแพ้ลูกเมีย
แต่ใจใฝ่สูง สมบัติเนืองอนันต์ ทำการใหญ่หลวง

คำพยากรณ์โชครายปี l ปีมะแม

เมื่อชายอายุ ๑๐, ๒๒, ๓๔, ๔๖, ๕๘ ปี และหญิงอายุ ๑๖, ๒๘, ๔๔, ๕๒ ปี

โชคดี เป็นนักเรียนจะสอบไล่ได้ คิดทำสิ่งใดสำเร็จดังความประสงค์ จะได้รับเกียรติยศชื่อเสียง ได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่การงาน ผู้มีอำนาจจะบำเหน็จรางวัล เป็นโสดจะพบความรักหรือได้คู่ มีคู่แล้วจะได้พยานแห่งความรัก

เมื่อชายอายุ ๑๑, ๒๓, ๓๕, ๔๗, ๕๙ ปี และหญิงอายุ ๑๕, ๒๗, ๓๙, ๕๑ ปี

ปีนี้ท่านจะได้รับบำเหน็จรางวัล จากผู้ที่มีใจบุญกุศล หรือจากผู้มีใจอารี หรือจากสตรีและคนชรา ถ้าสอบไล่ได้ ขอความช่วยเหลือจากผู้ใดย่อมสำเร็จ เดือดร้อนจะพบผู้อุปถัมภ์ค้ำชูมีความสุขกายสบายใจ

เมื่อชายอายุ ๑๒, ๒๔, ๓๖, ๔๘, ๖๐ ปี และหญิงอายุ ๑๔, ๒๖, ๓๘, ๕๐ ปี

ปีนี้ท่านจะได้ทุกข์ลาภหรือ ?ลาภร้อน? หมายถึงการแลกเปลี่ยนหรือมีโชคลาภมาก ต้องมีสิ่งที่รักจากไป เช่นได้เงินทองข้าวของมา และสิ่งที่รักหวงแหนสูญเสียไป หรือได้ลาภมาแล้วก็ทุกข์ และตรงกันข้ามอาจทนทุกข์ก่อนแล้ว โชคปีนี้หากท่านมี ?ความกล้า? หรือยอมเสี่ยงแล้ว โชคจะเป็นของท่าน เป็นการแลกเปลี่ยนตอบแทนไปบ้าง ไม่ใช่โดยตรงก็อาจเป็นทางอ้อม
เมื่อชายและหญิงอายุ ๑๓, ๒๕, ๓๗, ๕๙ ปี ปีนี้ท่านจะมีโชคดี ทำงานสำเร็จสมความประสงค์ เปลี่ยวใจก็จะพบความรัก หรือได้สมรส ผู้พบรักแล้วก็จะได้พยานแห่งความรัก มีทั้งเกียรติยศและหน้าที่การงาน การเงินทอง และความสุข

เมื่อชายอายุ ๑๔, ๒๖, ๓๘, ๕๐ ปี และหญิงอายุ ๑๒, ๒๔, ๓๑, ๔๘ ปี ปีนี้ท่านจะได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานสูง หรือได้เกียรติยศโดยไม่คาดฝัน หรือได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่โดยบังเอิญ เรียกว่า ?โชคจร? หรือ ?ลาภลอย? ทำงานสิ่งใดจะสมความประสงค์ทุกประการ

เมื่อชายอายุ ๑๕, ๒๗, ๓๙, ๕๑ ปี และหญิงอายุ ๑๑, ๒๓, ๓๕, ๔๗, ๕๙ ปี

ท่านจะเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ ป่วยไข้ เดือดร้อนเสียเงินทอง หรือเศร้าโศกเสียใจจากเหตุที่มีสิ่งจากไป หรือต้องโยกย้ายที่อยู่

เมื่อชายอายุ ๑๖, ๒๘, ๔๐, ๕๒ ปี และหญิงอายุ ๑๐, ๒๒, ๓๔, ๔๖, ๕๘ ปี

ท่านจะมีความสุขกายสบายใจ เนื่องจากได้โชคลาภ หรือได้ความรัก ผู้ที่มีคู่ครองแล้วจะได้โชคลาภอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาด้วย คิดทำงานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทุกประการ ถ้าเป็นนักเรียนจะสอบไล่ได้

เมื่อชายอายุ ๑๗, ๒๙, ๔๑, ๕๓ ปี และหญิงอายุ ๙, ๒๑, ๓๓, ๔๔, ๕๗ ปี

เป็นปีแห่งการมีโชคดี เป็นนักเรียนจะสอบไล่ได้ คิดทำงานสิ่งใดจะสำเร็จสมประสงค์ ถ้าเป็นโสดจะพบความรัก มีคู่ครองแล้วจะได้บุตรบริวารเพิ่มจำนวนในครอบครัว และจะได้โชคลาภอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีก ทำงานสิ่งใดสำเร็จสมประสงค์ จะมีความสุขและสดชื่น

เมื่อชายอายุ ๑๘, ๓๐, ๔๒, ๕๔ ปี และหญิงอายุ ๒๐, ๓๒, ๔๔, ๕๖ ปี

จะร้อนที่อยู่ ร้อนอกร้อนใจในเรื่องเจ็บไข้ เสียเงินทอง จะเป็นโรคโลหิตจางหรือเสียโลหิต และได้รับบาดเจ็บ เสียใจ สูญเสียของรักและหวงแหน

เมื่อชายและหญิงอายุ ๑๙, ๓๑, ๔๓, ๕๕ ปี

ปีนี้จะได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง ความสุข ได้บำเหน็จรางวัล เงินทองและตำแหน่งหน้าที่สูง หรือได้โชคลาภโดยไม่คาดฝัน โชคลาภนั้นมาจากทางไกลหรือจะไปพบในที่ห่างไกล หมายความว่าอยู่กับที่โชคลาภมาหาเองถึงที่อยู่ ถ้าเดินทางไปก็จะพบโชคลาภข้างหน้าในถิ่นห่างไกล
เมื่อชายอายุ ๒๐, ๓๒, ๔๔, ๕๖ ปี และหญิงอายุ ๑๘, ๓๐, ๔๓, ๕๔ ปี

ปีนี้จะมีความสุขกายสบายใจ ได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองอยู่เนืองนิจ คิดทำการสิ่งใดจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยความพากเพียรพยายามและความมานะอุตสาหะของตนเอง

เมื่อชายอายุ ๙, ๒๑, ๓๓, ๔๕, ๕๗ ปี และหญิงอายุ ๑๗, ๒๙, ๔๑, ๕๓ ปี

เป็นปีแห่งการทะเลาะวิวาท ขาดความสามัคคีระหว่างญาติมิตร เกิดถ้อยความ คนภายในทรยศเป็นปากเสียงทุ่มเถียงกันถึงโรงศาล ระวังจะเกิดเพราะเรื่องทางกามารมณ์และความหึงหวง

วันที่เป็นสิริมงคล l ปีมะแม

วันที่เป็นสิริมงคลและโชคชัยของคนเกิดปีนี้ เพื่อจะเลือกใช้ในงานพิธีสำคัญของตน งานมงคล และงานตั้งต้นใหญ่ๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพ และความเจริญรุ่งโรจน์ของชีวิต ได้แก่
๑. วันจันทร์
๒. วันพุธ
๓. วันเสาร์

เลขที่ให้คุณประโยชน์ เลขมงคล l ปีมะแม

ตัวเลขต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเกี่ยวกับจำนวน เช่นจำนวนคน จำนวนวัน เดือน ปี จำนวนสัตว์ สิ่งของ และเงินทอง ที่กำหนดอันนับว่าจะให้คุณประโยชน์ และนำความเจริญรุ่งโรจน์มาให้ คนเกิดปีนี้ได้แก่เลข
๒, ๘, ๑๕, ๒๕ และ ๓๕

คนเกิดปีมะแม

ตามนักษัตรจีนกล่าวว่า ปีมะแม มุ่งมั่นก้าวหน้า แต่บางคราเฉื่อยชา ควรยึดหลักขยันจะดี
ปีที่เสริมดวง จะแต่งงาน จะทำธุรกิจร่วม หรือจะหุ้นส่วนล้วนเสริมดวงคือปี
1. ปีเถาะ ( กระต่าย) เชื่อว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะเสริมความคิด
2. ปีมะเมีย ( ม้า) เชื่อว่าอยู่ด้วยแล้วรวย
3. ปีกุน (หมู) เชื่อว่าอยู่ด้วยเสริมการเงิน

ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือปี ปีฉลู ( วัว) มักเป็นศัตรูกัน เนื่องจากอารมณ์แรงทั้งคู่

ควรแก้ : ด้วยการหารูปปั้นม้าบิน มาประดับทางทิศตะวันออกเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีและควรทำบุญด้วยช้างคู่ถวายพระพรหมเอราวัณ จะทำให้อยู่คู่กันได้

ปีมะแมตามวันเกิด
วันอาทิตย์ ตกใช้เงินเก่ง ไม่ประหยัด หาเก่งใช้เก่งควรประหยัดจึงดีแล
วันจันทร์ มีปัญญา มีบุญเก่า บริวารมากมายภายหลังร่ำรวย
วันอังคาร ทำกินเหนื่อย หากขยันจะได้ดี
วันพุธ ตกเอาตัวรอด ไม่ยอมคน หากคบผู้รู้ทุกอย่างได้ดี
วันพฤหัส จะได้เป็นใหญ่ เป็นที่เกรงของคนทั่วไป
วันศุกร์ ตกพึ่งตนเอง ได้ดีเพราะตน
วันเสาร์ ตกสุขภาพไม่ดี แต่การงานดี เป็นที่พึ่งของผู้อื่น

cradit : horawej.com : fisho.com

ดูดวงปีมะแม ดูดวงตามราศีเกิด ปีมะแม – แพะ

ดูดวงปีมะแม ดูดวงตามราศีเกิด ปีมะแม – แพะ

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie