ดูดวงปีชวด ดูดวงตามราศีเกิด ปีชวด – หนู

ดูดวงปีชวด ดูดวงตามราศีเกิด ปีชวด – หนู

ปีชวด : ดูดวง ตามราศีเกิด ปีชวด

ปีชวด : ดูดวง ตามราศีเกิด ปีชวด

พยากรณ์ คนเกิดปีชวด อย่างละเอียดตลอดชีวิต

ชาติและธาตุกำเนิด l ปีชวด

คนเกิดปีชวด ชาติกำเนิดเทวดา ทรงประทับอยู่บนหลังหนูเป็นพาหนะ ธาตุน้ำ ตามธรรมดาของคนเกิดปีชวดเรียกกันว่าเป็น หนู แต่หนูมีหลายชนิด ได้แบ่งแยกไว้ตามหลักต่อไปนี้
เกิดเดือนอ้าย, สิบเอ็ด, สิบสอง เป็นหนูผี ธาตุน้ำในป่ากลางดง
เกิดเดือนยี่, สาม, สี่ เป็นหนูพุกตาลิง ธาตุน้ำในลำคลอง
เกิดเดือนห้า, หก, เจ็ด เป็นหนูท้องขาวคาบแก้ว ธาตุน้ำทะเล
เกิดเดือนแปด, เก้า, สิบ เป็นหนูหริ่ง ธาตุน้ำคนอาศัยใช้และดื่ม

นิสัย อาชีพและความรัก l ปีชวด

ชาติกำเนิดเป็นเทวดาและมีวาสนาเป็นหนู จึงทำให้เป็นคนพูดจาอวดดี บางคนถึงขั้นก้าวร้าว สตรีบางคนอ่อนหวาน และบางคนก็เหมือนชาย ชายบางคนเหมือนสตรี
เป็นคนมีนิสัยพอใจในเรื่องรสรัก และกามารมณ์รุนแรง มีความมานะอดทน พยายาม พากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน และขยันอดทนในการทำงานดี
นับว่าเป็นผู้ที่ค่อนข้างจะอาภัพอยู่สักหน่อย พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ ผู้อื่นอุปการะดีกว่าญาติ มักเป็นคนกำพร้า หรือไม่ก็ให้มีเหตุจำเป็นต้องพลัดพรากจากบิดามารดาและญาติไม่อยู่ห่างไกล
เป็นคนมีอัธยาศัยใจคอโอบอ้อมอารี รักพวกพ้องเพื่อนฝูง จึงทำให้เป็นคนมีมิตรสหายมาก ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใด แต่จะคบกับใครไม่ค่อยยืดเยื้อมั่นคงก็เพราะความอวดดี ถือทิฐิมานะเอาแต่ใจของตนเองเป็นใหญ่
ใจบุญกุศลชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก แต่ตามปกติแล้วเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่น รู้จักอดออมถนอมทรัพย์สินเงินทอง ช่างเก็บเล็กผสมน้อยและรักษาสมบัติอันเป็นมรดกได้ดี
มีความสามารถหาเงินทองได้คล่องแคล่ว ไม่ค่อยจะยากจนเดือดร้อน แต่จะมีความเดือดร้อนก็เพราะเรื่องของเพศตรงข้าม หรือเมื่อเกิดความรักและสงสาร เพราะบุคคลที่เปิดปีนี้เมื่อได้รักและสงสารใครเข้าแล้ว ก็มักจะตกอยู่ใน ?ห้วงรักเหวลึก? เข้าทำนองที่ว่า ?หลงจนไม่ลืมหูลืมตา? หรือจะเรียกอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกิดปีนี้จะต้องระวังก็คือ ?ความรักทำให้ตาบอด?

ชีวิตและการวิวาห์ l ปีชวด

เดือนอ้ายหรือธันวาคม
คนเกิดเดือนอ้าย จะต้องสีเนื้อดำแดง จึงจะถูกกับโฉลกของตน และมีรูปร่างเล็กสูงโปร่งดี มิตรสหายที่จะนำประโยชน์และให้คุณ ต้องเป็นคนสีเนื้อดำแดงหรือเรียกว่าคนเนื้อสองสี
อริหรือศัตรู เป็นคนมีลักษณะมีนัยน์ตาเหลือง ผมหยิกหยอง ถ้าสตรีจะมีลักษณะเป็นคนนมยาน
เป็นคนมีวาสนาดี ไม่ค่อยมีความเดือดร้อน แต่คำพูดมักไม่ค่อยจะได้ความจริง จะได้คู่ครองเป็นคนดุร้าย ถ้ามีบุตรชายก่อนดีมีความเจริญรุ่งโรจน์

เดือนยี่หรือมกราคม
คนเกิดเดือนยี่ ต้องมีสีเนื้อขาวเหลือง จึงจะถูกกับโฉลกดี และมีลักษณะเอวเล็กบางร่างโปร่งจึงจะดี
อริศัตรู ถ้าเป็นชายมีรูปร่างผิวเนื้อดำแดง ถ้าเป็นหญิงจะมีลักษณะขาวสูง คนผิวดำเป็นศัตรูทุกคน
จะได้คู่เป็นที่พึ่ง ถ้ามีบุตรเป็นชายก่อนดี

เดือนสามหรือกุมภาพันธ์
คนเกิดเดือนสาม มีลักษณะกลางๆ ไม่สูงต่ำหรือดำขาวนักจึงจะดี อาศัยเจ้านายหรือค้าขายดี จะมีความรุ่งเรือง จะได้คู่เป็นผู้มีเกียรติยศและมีมารยาท แต่นิสัยไม่ค่อยตรงกัน

เดือนสี่หรือมีนาคม
คนเกิดเดือนสี่ ถ้ามีผิวเนื้อสองสีจะต้องโฉลกดี จะเป็นคนมีบุญวาสนาดี
อริศัตรู ไม่ปรากฏลักษณะ แต่มิตรที่จะนำประโยชน์หรือให้คุณเป็นคนมีสีเนื้อดำแดง ถ้ามีบุตรชายก่อนดีจะมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง

เดือนห้าหรือเมษายน
คนเกิดเดือนห้า มีผิวเนื้อดำแดง จึงจะต้องโฉลกดี มิตรที่จะให้ประโยชน์หรือให้คุณเป็นคนมีผิวเนื้อดำแดง
อริศัตรู มีลักษณะผมหยิกนัยน์ตาเหลือง
ชายเกิดเดือนนี้ จะเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดี ถ้าเป็นสตรีจะเป็นคนมีทรัพย์มาก
จะได้คู่เป็นคนปากร้าย บุตรที่เกิดคนแรกถ้าเป็นหญิงจะให้คุณประโยชน์ดี

เดือนหกหรือพฤษภาคม
คนเกิดเดือนหก ถ้ามีผิวเนื้อขาว ร่างสูงโปร่งจึงจะถูกโฉลกดี แต่คนที่เกิดเดือนนี้มักอาภัพ หาความสุขไม่ค่อยได้ พูดจาไม่ค่อยไพเราะ เป็นคนมีนิสัยเป็นคนจู้จี้จุกจิก จะได้คู่เป็นคนอารมณ์เย็น ใจบุญ
อริศัตรู เป็นคนลักษณะผิวเนื้อดำแดง ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะให้คุณประโยชน์ดี

เดือนเจ็ดหรือมิถุนายน
คนเกิดเดือนเจ็ด ถ้ามีรูปร่างลักษณะผิวเนื้อดำแดงจะถูกกับโฉลกดี เป็นคนมีปัญญาหาทรัพย์เลี้ยงตัวเองได้
มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์ เป็นคนมีผิวเนื้อค่อนข้างดำ
อริศัตรู เป็นคนมีลักษณะบอบบาง นัยน์ตาสีเหลือง
คู่ครอง เป็นคนมีมารยาทและวาจาเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ถ้าบุตรคนแรกเป็นหญิงมีคุณประโยชน์ดี

เดือนแปดหรือกรกฎาคม
คนเกิดเดือนแปด ถ้ามีรูปร่างลักษณะเป็นคนสูงโปร่ง ร่างเล็กจึงจะถูกโฉลกดี และมีผิวเนื้อดำแดง
คนเกิดเดือนนี้ ถ้าเป็นสตรีอาภัพ ถ้าเป็นชายจะมีความสุขสมบูรณ์ดีเมื่อวัยชรา
อริศัตรู ชายเป็นคนผมหยิกนัยน์ตาเหลือง หญิงเป็นคนนมยาน
คู่ครอง จะได้คู่เป็นคนดุร้าย

เดือนเก้าหรือสิงหาคม
คนเกิดเดือนเก้า ต้องมีผิวเนื้อขาวเหลือง จึงจะถูกกับโฉลกดี
อริศัตรู ชาวผิวเนื้อดำแดง หญิงผิวขาวสูง
มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนเอวบางร่างเล็ก
คู่ครอง จะได้คู่ที่มั่งมีเงินทองเป็นที่พึ่งได้ดี บุตรคนแรกถ้าเป็นชายจะให้คุณประโยชน์ดี

เดือนสิบหรือกันยายน
คนเกิดเดือนสิบ ต้องเป็นคนมีผิวเนื้อดำแดงจึงจะต้องโฉลกดี มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อค่อนข้างขาว อริศัตรูเป็นคนปากร้าย
คนเกิดเดือนนี้ สตรีจะเป็นคนอาภัพ ถ้าเป็นชายจะมีชื่อเสียงโด่งดัง จะได้คู่เป็นผู้มีเกียรติและมารยาทงาม แต่มีนิสัยไม่ค่อยจะตรงกัน

เดือนสิบเอ็ดหรือตุลาคม
คนเกิดเดือนสิบเอ็ด ถ้ามีผิวเนื้อดำแดงหรือขาวเหลืองจะถูกโฉลกดี มิตรที่จะให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อดำแดง คนเกิดเดือนนี้มักจะมีศัตรูเกิดขึ้นเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใด โดยไม่ได้ทำอะไรให้ใคร แต่ก็ยังดีว่าศัตรูเหล่านั้นทำอะไรไม่ได้ เป็นคนมีสติปัญญาดี
คู่ครองเป็นคนปากจัด ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะให้คุณดี

เดือนสิบสองหรือพฤศจิกายน
คนเกิดเดือนสิบสอง ถ้ามีผิวเนื้อดำแดงจะถูกโฉลกดี มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อสีเดียวกัน
อริศัตรู เป็นคนผมหยิกตาเหลือง คู่ครองเป็นคนปากร้าย บุตรคนแรกถ้าเป็นหญิงดี จะให้คุณและเจริญดี มีสติปัญญาดี

วาสนาและสังคม l ปีชวด

วันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์ ใจจิตมักง่าย ทำคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ำ
มีผู้อุปถัมภ์ เจรจาล้ำเลิศ ไม่เกิดความผิด
ซื่อตรงต่อมิตร ใจกล้าเหลือหลาย ถ้อยความมาต้อง
ถึงสองสามครั้ง เมื่อน้อยยากจน ผู้คนดูแคลน
ครั้นเมื่อแก่เฒ่า ปลูกความมั่งมี จะจากที่อยู่
จิตคิดการใหญ่ แต่ว่าเจ้าชู้ ปัญญาเลิศคน

วันจันทร์
คนเกิดวันจันทร์ นั้นไร้พงศา ขาดญาติพี่น้อง
น้ำใจจองหอง คบเพื่อนสูงศักดิ์ ปากอ่อนใจแข็ง
ความโกรธร้ายนัก พ่อแม่ที่รัก ไม่เลี้ยงดูกัน
จักได้ความยาก เพราะท่านผู้อื่น ภายหลังกลับคืนครอบครองบริวาร

วันอังคาร

คนเกิดวันอังคาร จิตใจกล้าหาญ ไม่คิดย่อท้อ
โกรธร้ายดังไฟ พึ่งใครพึ่งได้ พี่น้องวงค์วาร
ไม่ซื่อตรงกัน ปัญญายอดยิ่ง การงานไม่ทิ้ง
พากเพียงจงดี เกิดอยู่ที่นี่ ไปเจริญที่อื่น
เมื่อน้อยตกยาก ลำบากมาก่อน แก่เฒ่าเข้าครองทรัพย์สินเงินทอง

วันพุธ

คนเกิดวันพุธ ใจดีที่สุด แต่ว่ามักง่าย
ในเรื่องพงศ์พันธุ์ หันหาชู้อื่น เงินทองนองอนันต์
ถ้าบวชเป็นสงฆ์ มีคนยำเกรง ถ้าเป็นคฤหัสถ์
เป็นนักเลงจัด ชอบทางเจ้าชู้ ตนเองมีเสน่ห์
คบเพื่อนต่ำศักดิ์ มักได้เดือดร้อน พ่อแม่พี่น้องไม่ได้อาศัย

วันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัส อาจารย์บัญญัติ รูปงามใจดี
แต่เกิดที่นี่ ไปเจริญที่อื่น เมื่อน้อยไร้ทรัพย์
แก่กลับมั่งมี เทียบเท่าเศรษฐี มีหน้ามีตา
พูดจาหลักฐาน บริวารพอใจ ครองทรัพย์ตนได้
แต่ทำคุณคน ไม่เกิดประโยชน์ จำไว้ให้ดี
มากชู้หลายเมีย ได้เสียไม่ว่า จะได้ทุกข์มา
เพราะเพื่อนของตน มั่งคั่งล้นพ้น สุขเกษมเปรมปรีดิ์

วันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์ ทุกข์นั้นไม่มี เจรจาพาทีซื่อสัตย์ทุกประการ
เพื่อนฝูงญาติมา เบียดเบียนล้างพลาญ แต่ว่าวงศ์วารไม่สู้มากมี
เมื่อน้อยตกยาก แก่เฒ่าเศรษฐี แต่เป็นกำพร้า
บิดาตายก่อน จะได้ทุกข์ร้อน สองครั้งมั่นคง
แต่พอพ้นนั้นไป ทรัพย์สินยืนยง มั่นคงถาวร
ปนจู้บ่นจี้ ถ้าโกรธเต็มที่ ไม่คิดความตาย

วันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์ ขี้เหล้าเมายา ถ้าคบเพื่อนมามักได้อันตราย
เพื่อนฝูงมากหลาย ใจคอกว้างขวาง พี่น้องท้องเดียวมักผิดใจกัน
จองหองหุนหัน มักชอบเสเพล นักเลงเจ้าชู้
นักสู้ทุกสิ่ง มักชอบคนพาล ทำการสิ่งใดใจมักท้อถอย
พี่น้องวงศ์วาร เขาไม่ไยดี คบเพื่อนสูงศักดิ์รักกันเต็มที่
มิได้คิดหนี รักกันจนตาย มักแพ้ลูกเมีย
แต่ใจใฝ่สูง สมบัติเนืองอนันต์ ทำการใหญ่หลวง

วันที่เป็นสิริมงคล

วันที่เป็นสิริมงคลและโชคชัยของคนเกิดปีนี้ เพื่อจะเลือกใช้ในงานพิธีสำคัญของตน งานมงคล และงานตั้งต้นใหญ่ๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพ และความเจริญรุ่งโรจน์ของชีวิต ได้แก่
๑. วันพุธ
๒. วันเสาร์

เลขที่ให้คุณประโยชน์

ตัวเลขต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเกี่ยวกับจำนวน เช่นจำนวนคน จำนวนวัน เดือน ปี จำนวนสัตว์ สิ่งของ และเงินทอง ที่กำหนดอันนับว่าจะให้คุณประโยชน์ และนำความเจริญรุ่งโรจน์มาให้ คนเกิดปีนี้ได้แก่เลข
๓, ๖, ๘ และ ๙

ค น เ กิ ด ปี ช ว ด
ตามนักกษัตรจีนกล่าวว่า ปีชวด หากินเก่ง ปากจัด มั่งมี ( ขึ้นอยู่กับดวง)
ปีเสริมดวง จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบหาล้วนดีทั้งสิ้นคือ
1. ปีฉลู (วัว) เสริมดวงเงิน
2. ปีมะโรง (งูใหญ่) เสริมความคิด
3. ปีวอก (ลิง) เสริมความสุข

ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือ ปีมะเมีย (ม้า) จะทำให้ทะเลาะกันมากมาย เนื่องจาก
ความคิดไม่ลงกัน

ควรแก้ : ด้วยการ หาวัวขาวคู่มาตั้งทางทิศใต้ แก้ภัยพาลได้ และทำบุญ กล้วย ส้มคู่ ดอกรัก มาถวายพระที่บ้านและ
พระประธานในโบสถ์ แก้เคล็ด แผ่เมตตาให้คนรัก

ปีชวดตามวันเกิด
๐ วันอาทิตย์ ตกพึ่งตนเอง ใช้เงินเก่ง ควรเก็บเงินให้อยู่และเสริมด้านวิริยะ จะทำห้เป็นที่พึ่งของคนทั่วไปได้
๐ วันจันทร์ ตกศึกษาเล่าเรียน ภายหน้าได้เป็นใหญ่ ต่อไปจะร่ำรวย ยกเว้นมีวิบากกรรมเยอะ ควรมั่นมุ่งศึกษาหาความรู้
จะดีขึ้น ชีวิตต่อไปจะมีความสุข ร่ำรวย
๐ วันอังคาร ตกลำบากช่วงต้นชีวิต หากินเหนื่อย แต่ต่อไปพบผู้อุปถัมภ์ พ้นทุกข์กลางคน ยามแก่ได้ดี
๐ วันพุธ ตกมิดี ทำบุญคนไม่ขึ้น เหนื่อยยากต้องหมั่นทำบุญกระเบื้อง ชีวิตจึงจะดีขึ้น มักอาภัพ ควรหมั่น พบผู้รู้ชีวิตจะสว่าง
๐ วันพฤหัส ตกมีบุญ จะทำสิ่งใดมีเทพไทช่วย หมั่นอธิฐานต่อไปจะมั่งมีร่ำรวยบริบูรณ์ ชะตาสมบูรณ์ ต่อไปจะมั่งมี
๐ วันศุกร์ ตกเป็นเซียน บริวารมาก มีผู้ลายล้อมพร้อมสมานทุกสิ่งดีพร้อมดวงดี มีพร้อม ด้วยบุญญา
๐ วันเสาร์ ตกที่ดี ทุกสิ่งมี อำนาจมา จะได้ข้าทาสต่อไปเป็นใหญ่

ดูดวงปีชวด ดูดวงตามราศีเกิด ปีชวด – หนู

ดูดวงปีชวด ดูดวงตามราศีเกิด ปีชวด – หนู

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie