ทำนายฝัน ตัว ป. ปลา ทำนายฝัน ทำนายความฝัน

ทำนายฝัน ตัว ป. ปลา l ทำนายฝัน

ทำนายฝัน ตัว ป. ปลา l ทำนายฝัน

ทำนายฝัน ตัว ป. ปลา ทำนายฝัน ทำนายความฝัน

ปลา, ปะชุน, ประกาศนียบัตร, ประกาศโฆษณา, ประดิษฐ์, ประตูบ้าน, ประตูเมือง, ประทีป, ปฎิทิน, ปากกา, เปลวไฟ,
ประหารชีวิต, ปราสาท, ปาก, ป่า, ปู, ปู่ย่า, ปลวก, ปลิง, ปรับ, เปล, แป้ง, ปูชนีสถาน, ปัสสาวะ, ปีศาจ, ปิ่น, แปรง, เปลือยกาย

ปลา l ทำนายฝัน
ฝันเห็นฝูงปลาแหวกว่ายในน้ำ จะมีโชคลาภและชื่อเสียงโด่งดัง แต่ถ้าเห็นปลาตัวเดียว ให้ระวังอุบัติเหตุไว้บ้าง
ฝันเห็นปลาตายในทะเล หรือเห็นกุ้งกลายเป็นปลา การงานจะล้มเหลวและเสียเงินทอง
ฝันว่าจับปลาหรือกินปลา ให้ระวังจะมีการเจ็บป่วย หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในครอบครัวหรือแก่มิตรสนิท
ฝันเห็นคนจับปลา จะได้ลาภทางปาก
ฝันว่าตกปลา หรือเหวี่ยงแหจับปลา จะมีโชคลาภ
ฝันเห็นปลาหลีฮื้อจะมีโชคและได้บุตร
ฝันว่าได้ปลาหรือหาปลา จะได้ลาภเงินทอง คิดสิ่งใดจะสมความปรารถนา
ฝันเห็นปลาแห้งตกลงไปในน้ำ ชีวิตจะกลับคืนเจริญรุ่งเรืองตามเดิม
ฝันว่านั่งบนหลังปลา จะหายจากป่วยไข้
ฝันว่าเห็นปลาเงินปลาทอง จะมีผู้ขัดขวางในการงาน

ปะชุน l ทำนายฝัน
ฝันว่าปะชุนเสื้อผ้า จะได้งานใหม่หรือสามารถแก้ปัญหาได้

ประกาศนียบัตร l ทำนายฝัน
ฝันว่าได้รับประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร จะได้รับความยกย่องนับถือ

ประกาศโฆษณา l ทำนายฝัน
ฝันว่าเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ความคิดเห็น การงานที่ทำ จะได้รับความเชื่อถือ

ประดิษฐ์ l ทำนายฝัน
ฝันว่าได้ประดิษฐ์สิ่งของใหม่ ๆ ขึ้น จะได้รับความสำเร็จตามที่ปรารถนา

ประตูบ้าน l ทำนายฝัน
ฝันว่าเข้าประที่ปิดอยู่ไม่ได้ การงานจะชะงักชักช้าอยู่ ถ้าประตูเปิดและเดินผ่านเข้าไปได้อย่างสบาย จะได้ลาภ
ฝันเห็นประตูบ้านสูงใหญ่ จะมั่งมีเป็นเศรษฐี
ฝันเห็นหรือฝันว่าเปิดประตูบ้านใหม่ จะมีโชคดี
ฝันเห็นประตูบ้านแตกทำลาย หรือในประตูบ้านปราศจากผู้คน ไม่ดีจะมีเคราะห์
ฝันเห็นหน้าประตูบ้านเกิดเป็นหลุมหรือคูน้ำ กิจการที่ทำหรือคิดไว้จะไม่สำเร็จ

ประตูเมือง l ทำนายฝัน
ฝันเห็นประตูเมืองเปิดออกกว้าง จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่น

ประทีป l ทำนายฝัน
ฝันว่าได้เห็นประทีป จะได้นักปราชญ์เป็นมิตร

ประหารชีวิต l ทำนายฝัน
ฝันว่าไปดูเขาประหารชีวิตนักโทษ โรคภัยไข้เจ็บจะสูญสิ้นไป

ปราสาท l ทำนายฝัน
ฝันว่าได้เห็นและได้สู่ปรางค์ปราสาท หรือได้อยู่ในปราสาทนั้น ให้บูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้ แล้วแก้ฝันในที่น้ำลึก
จะได้เป็นเจ้าเมือง จะมีคนรักใคร่ ผู้มีบรรดาศักดิ์จะให้ลาภหรือจะเดินทางไกล มีลาภเงินทองและมีความสุข
ฝันว่าปราสาทมาตั้งอยู่ในบ้านตัว ให้เกรงอันตราย ให้ทำบุญทำทานเสียจึงจะด

ป่า l ทำนายฝัน
ฝันว่าไปเที่ยวป่า จะได้ลาภจากทางไกล จะได้คู่ครองมีสกุล
ฝันว่าหลงป่า จะได้รับความไม่พอใจ
ป่าช้า ฝันว่าเป็นป่าช้า หรือเดินในป่าช้า หรือวางดอกไม้ลงบนหลุมฝังศพ จะได้รับความสุข และการงานจะเจริญรุ่งเรือง

ปาก l ทำนายฝัน
ฝันเห็นปากสวย จะได้รับความสุขในเรื่องความรัก
ฝันเห็นปาก ไม่ดี ให้ระวังการสนทนาหรือการวิพากษ์วิจารณ

ปู l ทำนายฝัน
ฝันว่ามีปูปลา จะได้ลาภ ได้แก่ อักษร ฝ หรือเลข 2
ฝันว่าต้มปู จะมีอุบัติเหตุเล็กน้อย
ฝันว่ากินเนื้อปู จะมีโชคลาภ
ฝันว่าจับปู จะแตกร้าวกับเพื่อนฝูง
ฝันเห็นปู จะหายจากป่วยไข

ปู่ย่า ตายาย l ทำนายฝัน
ฝันเห็นปู่หรือตา จะมีชื่อเสียงในวงสังคม
ฝันว่าเห็นย่ายาย จะได้ลาภเงินทอง

ปลวก l ทำนายฝัน
ฝันเห็นปลวกไต่อยู่เต็มบ้าน หรือทางเดิน จะทำสิ่งใดก็สำเร็จสมความมุ่งหมาย
ฝันว่าได้ขึ้นไปบนจอมปลวก จะได้เป็นขุนนาง

ปลิง l ทำนายฝัน
ฝันว่าปลิงเกาะ จะได้คู่ครองที่ถูกใจ

ปรับ l ทำนายฝัน
ฝันว่าถูกปรับ จะได้ลาภ

เปล l ทำนายฝัน
ฝันเห็นเด็กนอนเปล จะมีโชคดี ถ้าฝันเห็นเด็กฝาแฝดนอนเปล จะต้องย้ายที่อยู่
ฝันเห็นเปลเปล่า จะเกิดป่วยเจ็บ

แป้ง l ทำนายฝัน
ฝันว่าผัดหน้าด้วยแป้ง ถ้าผู้ฝันเป็นหญิงจะได้รับความสุขใจ แต่ถ้าผู้ฝันเป็นชาย จะได้รับความเสียหาย

ฝันว่าได้ชาดกับแป้งผัดหน้า จะได้บุตรสาว ฝันเห็นแป้งผัดหน้า จะมีโชคลาภ

ปูชนียสถาน l ทำนายฝัน
ฝันว่าไปบูชาปูชนียสถาน จะมีความสุขความเจริญ จะได้บุตรเป็นปราชญ์
ฝันเห็นปูชนียสถาน ได้แก่อักษร ด หรือเลข 1

ปัสสาวะ l ทำนายฝัน
ฝันว่าเห็นหรือฝันว่าปัสสาวะ จะมีลาภ

ปีศาจ l ทำนายฝัน
ฝันเห็นปิศาจขาว จะได้รับข่าวดี
ฝันเห็นปิศาจดำ จะเกิดความยุ่งยากหรือฉ้อโกง
ฝันเห็นปิศาจตาย จะอายุยืนและชีวิตมีความสุข
ฝันเห็นปิศาจหลายคน คนในบ้านจะเจ็บป่วยหนัก
ฝันเห็นปิศาจเข้ามาอยู่ในสวน เรื่องเดือดร้อนรำคาญจะหมดสิ้นไป

ปิ่น l ทำนายฝัน
ฝันเห็นปิ่นปักผมทองเคลื่อนไหวเอง จะต้องเดินทางไกล
ฝันเห็นปิ่นทองส่องแสงเป็นประกาย จะได้บุตรชาย
ฝันเห็นปิ่นปักผมรูปดอกไม้ คู่ครองจะนอกใจ

ปฎิทิน l ทำนายฝัน
ฝันว่าได้ปฏิทิน จะสอบไล่ได้หรือมีตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น
ฝันว่าดูปฏิทินก่อนออกเดินทาง ความเดือดร้อนรำคาญจะเสื่อมคลาย

ปี่ l ทำนายฝัน
ฝันว่าเป่าปี่ การดำเนินชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลง
ฝันว่าเป่าปีตีกลอง จะโชคดี
ฝันว่าได้ยินเสียงปี่หรือขลุ่ย ครอบครัวจะมีความสุขความเจริญ

ปากกา l ทำนายฝัน
ฝันเห็นหยดหมึกจากปากกาให้ระวังการคบเพื่อน
ฝันเห็นปากกา ผู้น้อยจะทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากใจ
ฝันว่าเขียนหนังสือด้วยปากกา จะมีความสำเร็จทางการประพันธ์

เปลวไฟ l ทำนายฝัน
ฝันเห็นเปลวไฟที่ไม่มีควัน เป็นฝันดี กิจการที่ทำจะสำเร็จ
ฝันเห็นเปลวไฟอยู่ข้างฝา จะชนะศัตรู
ฝันเห็นเปลวไฟที่มีควัน การงานอาจจะมีอุปสรรค
ฝันว่าจุดไฟให้เป็นเปลว จะได้คู่ครอง หรือคนรักกันยืนยาว
ฝันเห็นเปลวไฟแก๊ส จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ฝันเห็นเปลวไฟแก๊สและมีกลิ่นเหม็น ให้ระวังการเป็นหนี้สิน
ฝันว่าเปลวไฟดับ จะมีชื่อเสียง
ฝันเห็นเปลวไฟสีแดง จะเกิดความบาดหมางกับญาติมิตร

แปรง, แปรงสีฟัน l ทำนายฝัน
ฝันเห็นแปรงผม หรือแปรงสีพันมีขนแข็ง จะมีลาภและได้เกียรติยศชื่อเสียง ถ้าขนแปรงหลุดจะทำการไม่สำเร็จ
ฝันว่าตนแปรงฟัน จะหายจากความป่วยไข

เปลือยกาย l ทำนายฝัน
ฝันว่าเปลือยกายล่อนจ้อน จะเจริญรุ่งเรือง
ฝันเห็นหญิงเปลือยกาย จะมีโชคลาภ

ปวด l ทำนายฝัน
ฝันว่าต้องเจ็บปวด จะไม่มีผู้สบประมาท หรือนินทาว่าร้าย

ป่วย l ทำนายฝัน
ฝันว่าป่วยลงท้อง ท้องเดินจนเกือบตาย จะได้เป็นใหญ่
ฝันเห้นคนป่วยอยู่บนรถ หรือลุกขึ้นเอง หรือร้องเพลงจะเคราะห์ร้ายมาก ให้รีบทำบุญสะเดาะเคราะห์เสีย
ฝันว่าตนป่วยไข้ จนต้องมีคนอื่นประคอง จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน

ปอด l ทำนายฝัน
ฝันว่าหายใจไม่สะดวก เพราะปอดไม่ดี ให้ระวังการป่วยเจ็บและการเป็นปากเสียง

ปีก l ทำนายฝัน
ฝันว่าปีกงอก ให้ไปแก้ฝันกลางสะพาน หรือในวิหารแล้วตัดหรือเจียนผมออกสักหน่อยหนึ่ง ฝันนั้นจะกลับเป็นดี
ฝันเห็นนกปีกหัก จะได้รับความไม่พึงพอใจ

ปืน l ทำนายฝัน
ฝันว่าถือหรือสะพายปืน จะได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ
ฝันว่ายิงปืน งานที่ปฏิบัติอยู่จะสำเร็จผล
ฝันว่าจ้องปืนจริง หรือปืนเด็กเล่นไปที่คนอื่น จะมีคนอิจฉาริษยา
ฝันว่าได้ยินเสียงปืนใหญ่ จะมีคนมาหา
ฝันเห็นการยิงปืนใหญ่ จะได้รับเกียรติ ฝันเห็นลูกปืนใหญ่ จะได้เพื่อนดี

เป็ด l ทำนายฝัน
ฝันว่ามีคนเอาลูกเป็ดลูกไก่ไปขายจะได้บริวาร
ฝันเห็นเป็ดร้อง จะได้ลาภ

ปม l ทำนายฝัน
ฝันว่าผูกปมเชือก ให้ระวังจะตกจากที่สูง

ปอ l ทำนายฝัน
ฝันเห็นไร่ปอ หรือต้นปอขึ้นเป็นดง จะมีโชคลาภ
ฝันเห็นเชือกปอ พาดบนร่างกาย จะมีบุญวาสนามาสู่ ฃ

credit : tumnaifun.com : duangmongkol.blogspot.com

ทำนายฝัน ตัว ป. ปลา ทำนายฝัน ทำนายความฝัน

ทำนายฝัน ตัว ป. ปลา ทำนายฝัน ทำนายความฝัน

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie