ทำนายฝัน ตัว ป. ปลา l ทำนายฝัน

ทำนายฝัน ตัว ป. ปลา l ทำนายฝัน

ทำนายฝัน ตัว ป. ปลา l ทำนายฝัน

ทำนายฝัน ตัว ป. ปลา l ทำนายฝัน

ปลา, ปะชุน, ประกาศนียบัตร, ประกาศโฆษณา, ประดิษฐ์, ประตูบ้าน, ประตูเมือง, ประทีป, ปฎิทิน, ปากกา, เปลวไฟ,
ประหารชีวิต, ปราสาท, ปาก, ป่า, ปู, ปู่ย่า, ปลวก, ปลิง, ปรับ, เปล, แป้ง, ปูชนีสถาน, ปัสสาวะ, ปีศาจ, ปิ่น, แปรง, เปลือยกาย

ปลา l ทำนายฝัน
ฝันเห็นฝูงปลาแหวกว่ายในน้ำ จะมีโชคลาภและชื่อเสียงโด่งดัง แต่ถ้าเห็นปลาตัวเดียว ให้ระวังอุบัติเหตุไว้บ้าง
ฝันเห็นปลาตายในทะเล หรือเห็นกุ้งกลายเป็นปลา การงานจะล้มเหลวและเสียเงินทอง
ฝันว่าจับปลาหรือกินปลา ให้ระวังจะมีการเจ็บป่วย หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในครอบครัวหรือแก่มิตรสนิท
ฝันเห็นคนจับปลา จะได้ลาภทางปาก
ฝันว่าตกปลา หรือเหวี่ยงแหจับปลา จะมีโชคลาภ
ฝันเห็นปลาหลีฮื้อจะมีโชคและได้บุตร
ฝันว่าได้ปลาหรือหาปลา จะได้ลาภเงินทอง คิดสิ่งใดจะสมความปรารถนา
ฝันเห็นปลาแห้งตกลงไปในน้ำ ชีวิตจะกลับคืนเจริญรุ่งเรืองตามเดิม
ฝันว่านั่งบนหลังปลา จะหายจากป่วยไข้
ฝันว่าเห็นปลาเงินปลาทอง จะมีผู้ขัดขวางในการงาน

ปะชุน l ทำนายฝัน
ฝันว่าปะชุนเสื้อผ้า จะได้งานใหม่หรือสามารถแก้ปัญหาได้

ประกาศนียบัตร l ทำนายฝัน
ฝันว่าได้รับประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร จะได้รับความยกย่องนับถือ

ประกาศโฆษณา l ทำนายฝัน
ฝันว่าเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ความคิดเห็น การงานที่ทำ จะได้รับความเชื่อถือ

ประดิษฐ์ l ทำนายฝัน
ฝันว่าได้ประดิษฐ์สิ่งของใหม่ ๆ ขึ้น จะได้รับความสำเร็จตามที่ปรารถนา

ประตูบ้าน l ทำนายฝัน
ฝันว่าเข้าประที่ปิดอยู่ไม่ได้ การงานจะชะงักชักช้าอยู่ ถ้าประตูเปิดและเดินผ่านเข้าไปได้อย่างสบาย จะได้ลาภ
ฝันเห็นประตูบ้านสูงใหญ่ จะมั่งมีเป็นเศรษฐี
ฝันเห็นหรือฝันว่าเปิดประตูบ้านใหม่ จะมีโชคดี
ฝันเห็นประตูบ้านแตกทำลาย หรือในประตูบ้านปราศจากผู้คน ไม่ดีจะมีเคราะห์
ฝันเห็นหน้าประตูบ้านเกิดเป็นหลุมหรือคูน้ำ กิจการที่ทำหรือคิดไว้จะไม่สำเร็จ

ประตูเมือง l ทำนายฝัน
ฝันเห็นประตูเมืองเปิดออกกว้าง จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่น

ประทีป l ทำนายฝัน
ฝันว่าได้เห็นประทีป จะได้นักปราชญ์เป็นมิตร

ประหารชีวิต l ทำนายฝัน
ฝันว่าไปดูเขาประหารชีวิตนักโทษ โรคภัยไข้เจ็บจะสูญสิ้นไป

ปราสาท l ทำนายฝัน
ฝันว่าได้เห็นและได้สู่ปรางค์ปราสาท หรือได้อยู่ในปราสาทนั้น ให้บูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้ แล้วแก้ฝันในที่น้ำลึก
จะได้เป็นเจ้าเมือง จะมีคนรักใคร่ ผู้มีบรรดาศักดิ์จะให้ลาภหรือจะเดินทางไกล มีลาภเงินทองและมีความสุข
ฝันว่าปราสาทมาตั้งอยู่ในบ้านตัว ให้เกรงอันตราย ให้ทำบุญทำทานเสียจึงจะด

ป่า l ทำนายฝัน
ฝันว่าไปเที่ยวป่า จะได้ลาภจากทางไกล จะได้คู่ครองมีสกุล
ฝันว่าหลงป่า จะได้รับความไม่พอใจ
ป่าช้า ฝันว่าเป็นป่าช้า หรือเดินในป่าช้า หรือวางดอกไม้ลงบนหลุมฝังศพ จะได้รับความสุข และการงานจะเจริญรุ่งเรือง

ปาก l ทำนายฝัน
ฝันเห็นปากสวย จะได้รับความสุขในเรื่องความรัก
ฝันเห็นปาก ไม่ดี ให้ระวังการสนทนาหรือการวิพากษ์วิจารณ

ปู l ทำนายฝัน
ฝันว่ามีปูปลา จะได้ลาภ ได้แก่ อักษร ฝ หรือเลข 2
ฝันว่าต้มปู จะมีอุบัติเหตุเล็กน้อย
ฝันว่ากินเนื้อปู จะมีโชคลาภ
ฝันว่าจับปู จะแตกร้าวกับเพื่อนฝูง
ฝันเห็นปู จะหายจากป่วยไข

ปู่ย่า ตายาย l ทำนายฝัน
ฝันเห็นปู่หรือตา จะมีชื่อเสียงในวงสังคม
ฝันว่าเห็นย่ายาย จะได้ลาภเงินทอง

ปลวก l ทำนายฝัน
ฝันเห็นปลวกไต่อยู่เต็มบ้าน หรือทางเดิน จะทำสิ่งใดก็สำเร็จสมความมุ่งหมาย
ฝันว่าได้ขึ้นไปบนจอมปลวก จะได้เป็นขุนนาง

ปลิง l ทำนายฝัน
ฝันว่าปลิงเกาะ จะได้คู่ครองที่ถูกใจ

ปรับ l ทำนายฝัน
ฝันว่าถูกปรับ จะได้ลาภ

เปล l ทำนายฝัน
ฝันเห็นเด็กนอนเปล จะมีโชคดี ถ้าฝันเห็นเด็กฝาแฝดนอนเปล จะต้องย้ายที่อยู่
ฝันเห็นเปลเปล่า จะเกิดป่วยเจ็บ

แป้ง l ทำนายฝัน
ฝันว่าผัดหน้าด้วยแป้ง ถ้าผู้ฝันเป็นหญิงจะได้รับความสุขใจ แต่ถ้าผู้ฝันเป็นชาย จะได้รับความเสียหาย

ฝันว่าได้ชาดกับแป้งผัดหน้า จะได้บุตรสาว ฝันเห็นแป้งผัดหน้า จะมีโชคลาภ

ปูชนียสถาน l ทำนายฝัน
ฝันว่าไปบูชาปูชนียสถาน จะมีความสุขความเจริญ จะได้บุตรเป็นปราชญ์
ฝันเห็นปูชนียสถาน ได้แก่อักษร ด หรือเลข 1

ปัสสาวะ l ทำนายฝัน
ฝันว่าเห็นหรือฝันว่าปัสสาวะ จะมีลาภ

ปีศาจ l ทำนายฝัน
ฝันเห็นปิศาจขาว จะได้รับข่าวดี
ฝันเห็นปิศาจดำ จะเกิดความยุ่งยากหรือฉ้อโกง
ฝันเห็นปิศาจตาย จะอายุยืนและชีวิตมีความสุข
ฝันเห็นปิศาจหลายคน คนในบ้านจะเจ็บป่วยหนัก
ฝันเห็นปิศาจเข้ามาอยู่ในสวน เรื่องเดือดร้อนรำคาญจะหมดสิ้นไป

ปิ่น l ทำนายฝัน
ฝันเห็นปิ่นปักผมทองเคลื่อนไหวเอง จะต้องเดินทางไกล
ฝันเห็นปิ่นทองส่องแสงเป็นประกาย จะได้บุตรชาย
ฝันเห็นปิ่นปักผมรูปดอกไม้ คู่ครองจะนอกใจ

ปฎิทิน l ทำนายฝัน
ฝันว่าได้ปฏิทิน จะสอบไล่ได้หรือมีตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น
ฝันว่าดูปฏิทินก่อนออกเดินทาง ความเดือดร้อนรำคาญจะเสื่อมคลาย

ปี่ l ทำนายฝัน
ฝันว่าเป่าปี่ การดำเนินชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลง
ฝันว่าเป่าปีตีกลอง จะโชคดี
ฝันว่าได้ยินเสียงปี่หรือขลุ่ย ครอบครัวจะมีความสุขความเจริญ

ปากกา l ทำนายฝัน
ฝันเห็นหยดหมึกจากปากกาให้ระวังการคบเพื่อน
ฝันเห็นปากกา ผู้น้อยจะทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากใจ
ฝันว่าเขียนหนังสือด้วยปากกา จะมีความสำเร็จทางการประพันธ์

เปลวไฟ l ทำนายฝัน
ฝันเห็นเปลวไฟที่ไม่มีควัน เป็นฝันดี กิจการที่ทำจะสำเร็จ
ฝันเห็นเปลวไฟอยู่ข้างฝา จะชนะศัตรู
ฝันเห็นเปลวไฟที่มีควัน การงานอาจจะมีอุปสรรค
ฝันว่าจุดไฟให้เป็นเปลว จะได้คู่ครอง หรือคนรักกันยืนยาว
ฝันเห็นเปลวไฟแก๊ส จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ฝันเห็นเปลวไฟแก๊สและมีกลิ่นเหม็น ให้ระวังการเป็นหนี้สิน
ฝันว่าเปลวไฟดับ จะมีชื่อเสียง
ฝันเห็นเปลวไฟสีแดง จะเกิดความบาดหมางกับญาติมิตร

แปรง, แปรงสีฟัน l ทำนายฝัน
ฝันเห็นแปรงผม หรือแปรงสีพันมีขนแข็ง จะมีลาภและได้เกียรติยศชื่อเสียง ถ้าขนแปรงหลุดจะทำการไม่สำเร็จ
ฝันว่าตนแปรงฟัน จะหายจากความป่วยไข

เปลือยกาย l ทำนายฝัน
ฝันว่าเปลือยกายล่อนจ้อน จะเจริญรุ่งเรือง
ฝันเห็นหญิงเปลือยกาย จะมีโชคลาภ

ปวด l ทำนายฝัน
ฝันว่าต้องเจ็บปวด จะไม่มีผู้สบประมาท หรือนินทาว่าร้าย

ป่วย l ทำนายฝัน
ฝันว่าป่วยลงท้อง ท้องเดินจนเกือบตาย จะได้เป็นใหญ่
ฝันเห้นคนป่วยอยู่บนรถ หรือลุกขึ้นเอง หรือร้องเพลงจะเคราะห์ร้ายมาก ให้รีบทำบุญสะเดาะเคราะห์เสีย
ฝันว่าตนป่วยไข้ จนต้องมีคนอื่นประคอง จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน

ปอด l ทำนายฝัน
ฝันว่าหายใจไม่สะดวก เพราะปอดไม่ดี ให้ระวังการป่วยเจ็บและการเป็นปากเสียง

ปีก l ทำนายฝัน
ฝันว่าปีกงอก ให้ไปแก้ฝันกลางสะพาน หรือในวิหารแล้วตัดหรือเจียนผมออกสักหน่อยหนึ่ง ฝันนั้นจะกลับเป็นดี
ฝันเห็นนกปีกหัก จะได้รับความไม่พึงพอใจ

ปืน l ทำนายฝัน
ฝันว่าถือหรือสะพายปืน จะได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ
ฝันว่ายิงปืน งานที่ปฏิบัติอยู่จะสำเร็จผล
ฝันว่าจ้องปืนจริง หรือปืนเด็กเล่นไปที่คนอื่น จะมีคนอิจฉาริษยา
ฝันว่าได้ยินเสียงปืนใหญ่ จะมีคนมาหา
ฝันเห็นการยิงปืนใหญ่ จะได้รับเกียรติ ฝันเห็นลูกปืนใหญ่ จะได้เพื่อนดี

เป็ด l ทำนายฝัน
ฝันว่ามีคนเอาลูกเป็ดลูกไก่ไปขายจะได้บริวาร
ฝันเห็นเป็ดร้อง จะได้ลาภ

ปม l ทำนายฝัน
ฝันว่าผูกปมเชือก ให้ระวังจะตกจากที่สูง

ปอ l ทำนายฝัน
ฝันเห็นไร่ปอ หรือต้นปอขึ้นเป็นดง จะมีโชคลาภ
ฝันเห็นเชือกปอ พาดบนร่างกาย จะมีบุญวาสนามาสู่ ฃ

credit : tumnaifun.com : duangmongkol.blogspot.com

ทำนายฝัน ตัว ป. ปลา l ทำนายฝัน

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie